Speels leren typen - TYP10

Laat de vingers van je kinderen vlot bewegen over het toetsenbord met onze BalanSS- typlessen. Het zal hen ook weer een stapje vooruit helpen!

In ons centrum werken we met een combinatie van verschillende methoden. Zowel kinderen met- als kinderen zonder leerproblemen kunnen bij ons terecht om op een kind-FIJNE manier te leren typen. Geen saaie klassieke typles meer maar speels leren!

Hiervoor heeft onze dyslexie-werkgroep in samenwerking met ons kinesistenteam een speelse methode ontworpen die ook op maat van kinderen met dyslexie kan worden ingezet.
Daarnaast gebruiken we tevens het gekende Typ10 TWEE programma waarbij de letters in 10 lessen op een speelse manier worden aangebracht. Dit programma kan individueel of in kleine groepjes worden gevolgd door alle kinderen.

Omdat niet elk kind op dezelfde manier informatie verwerkt, worden verschillende leerkanalen aangesproken. Zo wordt er gewerkt met visuele, auditieve en motorische stimuli.
Blind typen is een fijn-motorische vaardigheid die wordt ontwikkeld bij het correct gebruik van een computer en het toetsenbord. Voor sommige kinderen is het niet evident om deze vaardigheid aan te leren. Het doel is de letterpositie volledig te automatiseren zodat men zich kan focussen op het schrijven van een tekst. Samen met het kind gaan we op zoek naar de methode die het dichtst bij hem of haar aansluit en gaan op die manier efficiƫnt aan de slag om op een snelle en fijne manier ons doel te bereiken.

Al honderden kinderen leerden met succes op deze speelse manier typen. Het is een plezier om ze dan aan de slag te zien! Na 10 lessen kunnen onze kinderen vlot en blind typen. Mocht extra bijsturing nodig zijn, of als kinderen door een bepaalde stoornis of moeilijkheid nog steeds problemen ondervinden, worden de handen in elkaar geslaan en wordt gekeken hoe we een optimaal individueel traject op poten kunnen zetten.

Als voorbereiding op het eerste middelbaar kunnen jongeren die het foutloos schrijven onvoloende onder de knie hebben het typen aanleren om met ondersteunende software toch hun gekozen richting te volgen.